Chrystus Zmartwychwstał…
prawdziwie zmartwychwstał!

Życzymy Wszystkim Parafianom,
aby Zmartwychwstały Chrystus,
napełnił nasze serca pokojem…
w tym trudnym czasie;

aby cud powstania z martwych,
którego jesteśmy świadkami

był przyczyną wzrostu naszej wiary i ufności w Bożą Opatrzność.

Wszystkim Waszym najbliższym, z którymi spędzacie ten świąteczny czas
niech Pan Bóg błogosławi

Wasi Duszpasterze
ks. Proboszcz Jerzy Faszczewski
ks. Adrian Kaszowski
ks. emeryt Gerard Wenzel