Najważniejsze fragmenty wytycznych Biskupa Gliwickiego dotyczące udzielania sakramentów czasie stanu epidemii z dnia 11.04.20:

W związku z trwającym stanem epidemicznym i wprowadzonymi przez władze Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie naszego kraju, ograniczeniami, w diecezji gliwickiej utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku., które uzupełniam jak poniżej:

CHRZEST ŚW.:

  • W trakcie sprawowania Sakramentu należy bezwzględnie zachować zasadę obecności 5 osób nie licząc szafarza sakramentu;
  • Jeżeli w danym dniu zaplanowano kilka chrztów, należy je tak zaplanować, aby każdy sprawowany był osobno, z zachowaniem podanej wyżej zasady bezpieczeństwa;
  • Jeżeli nie ma zagrożenia życia dziecka, należy sugerować rodzicom dziecka, by sprawowanie sakramentu odłożyć na czas po pandemii.

BIERZMOWANIE i I KOMUNIA ŚW.:

  • Udzielanie Sakramentu Bierzmowania zostanie wznowione po 31 sierpnia br. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany i podany do wiadomości po złagodzeniu ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe;
  • Te same ograniczenia czasowe dotyczą Pierwszej Komunii Świętej i związanej z tym pierwszej spowiedzi dzieci, jednakże ostatecznie uzależnione to będzie od wznowienia zajęć w szkołach;
  • Sposób i forma bezpośredniego przygotowania dzieci i ich rodziców do pierwszego sakramentu pokuty i pojednania dzieci oraz uroczystości pierwszokomunijnej zostanie określone w specjalnej instrukcji przez Sekcję Szkolno-katechetyczną w terminie późniejszym.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

  • Ze względu na stan epidemiczny duszpasterze są zobowiązani do tego, aby umożliwić nupturientom przełożenie terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny;
  • Obowiązkiem duszpasterzy jest pouczenie nupturientów o czasowym ograniczeniu ważności zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa polskiego;
  • W przypadku sprawowania tego sakramentu bezwzględnie należy przestrzegać przepisów władz państwowych co do ilości obecnych w kościele osób (nie więcej niż 5).

Jak zaznaczono już wyżej, nadal w mocy pozostają postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku co do sprawowania Eucharystii, Sakramentu pokuty i pojednania oraz Sakramentu namaszczenia chorych.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki