Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ
w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.00.

W czasie nabożeństwa rozważamy tajemnice Męki Chrystusa i polecamy Bożemu Miłosierdziu naszych bliskich zmarłych (kartki z wypominkami można składać w zakrystii lub kancelarii).