Z powodu wprowadzonego stanu epidemii, Biskup Gliwicki udziela wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, od 25 marca aż do odwołania.

Jednocześnie Ksiądz Biskup zachęca do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.