Ogromne podziękowania dla wszystkich parafian, którzy włączyli się w zbiórkę darów dla poszkodowanych na Ukrainie!!!

Do niedzieli wywieziono na granicę 5 transportów! Dziękujemy organizatorom akcji, pomysłodawcom, transportowcom i wszystkim ludziom dobrej woli za okazane wielkie serce.