Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w niedzielę (16.05):

GRUPA 1 SP 26, SP 27 godz. 9.30
GRUPA 2 SP 24, Szkoła Społeczna i pozostali godz. 11.30

Próby przed Uroczystością I Komunii św.: poniedziałek, wtorek, piątek

GRUPA 1 godz. 16.00
GRUPA 2 godz. 15.00

Spowiedź dla dzieci:

SP 26 poniedziałek po próbie
SP 27 wtorek po próbie
SP 24 wtorek godz. 14.00
Szkoła Społeczna środa godz. 15.00