niedziela, 19 stycznia 2020
Okres Zwykły
II NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30   Za + męża i ojca Pawła KUBICKIEGO w 4 rocznicę śmierci
9:30   Za ++ dziadków Rudolfa KOZŁOWSKIEGO i Władysława NOWAK oraz do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla babci Mirosławy KOZŁOWSKIEJ i Janiny NOWAK – z okazji Dania Babci i Dziadka – od wnuczki Marysi
11:30   Zbiorowa: Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Erharda SMOLARCZYK z okazji 80 rocznicy urodzin /TD/. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Czesławy CZEKAJEWSKIEJ z okazji 70 rocznicy urodzin /TD/. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty ŁUCZYC z okazji 53 rocznicy urodzin i za + siostrę Grażynę w dniu urodzin. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina KOZUB z okazji 50 rocznicy urodzin /TD/. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie dla Justina STRUSKIEGO z okazji 13 rocznicy urodzin. Za ++ z rodziny SWOLEK w kolejną rocznicę śmierci. Za + męża Ryszarda w 41 rocznicę śmierci, + syna Leszka, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa, + zięcia Grzegorza, + Eugeniusza w rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące
16:00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży CZMOK z okazji 85 rocznicy urodzin /TD/
 
  poniedziałek, 20 stycznia 2020
Poniedziałek II tygodnia Okresu Zwykłego
8:00   Za ++ mężów Józefa DĄBEK i Jurgena HANKE, ++ teściów z obu stron, + Marię HANKE, + syna Bernarda
 
  wtorek, 21 stycznia 2020 – Dzień Babci
Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
8:00   Za + Norberta HENCZEL, + żonę Edeltraudę, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny HENCZEL i NAWRAT, + Krystynę PAJEWSKĄ. Za + Fryderyka KUBICA w 1 rocznicę śmierci
 
  środa, 22 stycznia 2020 – Dzień Dziadka
Środa II tygodnia Okresu Zwykłego
8:00   Za + Daniela TWARDZIK w 1 rocznicę śmierci
 
  czwartek, 23 stycznia 2020
Czwartek II tygodnia Okresu Zwykłego
8:00   Za + mamę Elżbietę SZEWCZYK w 5 rocznicę śmierci, ++ dziadków Tadeusza i Magdalenę SKOWRONEK
 
  piątek, 24 stycznia 2020
Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
8:00   Zbiorowa: Za + Marka STARZYK – od mamy. Za + Barbarę NALEPKĘ – od Kazimierza Sikorskiego z Tuchowa. Za + Dorotę KALIGA – od Róży Różańcowej
 
  sobota, 25 stycznia 2020
Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
8:00   Za ++ dziadków Józefa i Helenę PRADELLA, ++ Józefa i Jadwigę BAKSIK, + oupusia Rajmunda. Za + ojca Józefa PRADELLA, ++ braci Piotra i Józefa na pamiątkę urodzin
  18:00   Za + Ernesta NEUMANN w 1 rocznicę śmierci
 
  niedziela, 26 stycznia 2020
III NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie dla Aleksandry z okazji 20 rocznicy urodzin /TD/
    Za ++ rodziców Marię i Pawła ZIMINGA, ++ teściów Zofię i Stanisława SKRZYPCZYK, + szwagra Ernesta, szwagierkę Renatę i ++ z pokrewieństwa z obu stron
9:30   Za + męża Adama CHWISTEK, + Tadeusza, + Halinę, zięcia Czesława i za ++ z pokrewieństwa z obu stron
11:30   Zbiorowa: Za + Piusa KRAWCZYK w rocznicę śmierci. Za + Józefa LISAJ, ++ Marię i Stanisława, ++ teściów Marię i Macieja, ++ Wiktorię, Pawła, Władysława LIPKA, + Helenę i Mieczysława KLITA. Za + Oliwię JANKO w rocznicę śmierci. Za + Damiana SIKORSKIEGO w 1 rocznicę śmierci. Za ++ rodziców Kazimierza i Stefanię SŁODOWNIK, ++ dziadków, pokrewieństwo z rodzin SŁODOWNIK i KRÓL, + brata Witolda, mamę Janinę NARÓG, ++ dziadków z rodziny NARÓG, GŁOWACZ, ++ księży i dusze w czyśćcu cierpiące. Za + Mariana PIORUN w miesiąc po śmierci – od żony córek, zięcia i wnuczki. Za + Tadeusza SKOWRONEK w 25 rocznicę śmierci, + żonę Magdalenę SKOWRONEK, ++ rodziców z obu stron. Za + Zygmunta LEWANDOWSKIEGO w miesiąc po śmierci, ++ rodzeństwo Franciszka, Bogdana, Edwarda, Cecylię i Zofię, ++ rodziców Marianne i Stefana
    Chrzest: Wiktor PSTUŚ, Mia KONIECZNA
16:00   Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny PIZŁO z okazji rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami