XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 listopada
7.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary ULLMANN z okazji 70 rocznicy urodzin, z prośba o dary Ducha Św. i Boże błogosławieństwo dla wnuka Grzegorza z okazji 18 rocznicy urodzin /TD/
9.30 Za ++ Ernę i Henryka ZONKO, ++ teściów Marię i Eugeniusza LISIŃSKICH, + Zofię LISIŃSKĄ, + Elżbietę KOŚCIELNY, za konających i dusze w czyśćcu cierpiące
11.30 Zbiorowa: Za + Janinę MALINOWSKĄ, ++ rodziców Stanisławę i Józefa MALINOWSKICH, ++ Zofię i Wincentego SOSNOWSKICH, + szwagra Tadeusza, + brata Piotra, za ++ krewnych i znajomych. Za + Urszulę PASDZIOR w miesiąc po śmierci. Za + Jana KOŚCIESZA w miesiąc po śmierci – od sąsiadów z ul. Gogolińskiej 33. Za ++ Emilię i Władysława KOTARBA, Janinę i Jana ŁUKASIK, Genowefę i Zdzisława JKGIELSKICH, Marię i Grzegorza BOLEK
Roczek: Maja KACZMARCZYK, Emilia JURCZYK
15.15 Nabożeństwo w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych i dusz czyścowych
16.00 Za + męża Ryszarda KIECA w 12 rocznicę śmierci, + rodziców z obu stron, + brata Kazimierza i szwagierkę Helenę
Poniedziałek – 11 listopada – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
8:00 1. Za ++ rodziców Adolfa i Stefanię KALYTA, ++ teściów Hildegardę i Alfreda LANUSZNY, + ciocię Adelajdę DUDEK, ++ dziadków z obu stron i ks. z naszej parafii
2. Za + Joachima PAPROTNY w 1 rocznicę śmierci
18:00 1. Za + córkę Ewę, + męża Ryszarda, za ++ z rodziny JAROSZ i SADOWSKI
2. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała WAŁECZEK z okazji 20 rocznicy urodzin /TD/
Wtorek – 12 listopada – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męcznnika
8:00 Za + Wiktora POZNANIAK w 17 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron
18:00 Za + mamę Jadwigę w 9 rocznicę śmierci, + babcię Franię + dziadka Zygmunta
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Środa – 13 listopada – Wspomnienie śś. Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
8:00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii MAZUR z okazji 70 rocznicy urodzin /TD/
18:00 Za + Urszulę SZAFFLIK (z domu SZWYRC) w 9 rocznicę śmierci, ++ rodzeństwo, rodziców SZWYRC i SZAFFLIK
Czwartek – 14 listopada
8:00 Za + Ritę WOLLNY (1-Msza św. gregoriańska)
18:00 Za ++ rodziców Marie i Stanisława PACOCHA, ++ teściów Gertrudę i Ludwika BAKSIK
Piątek – 15 listopada
8:00 Za + Ritę WOLLNY (2)
18:00 Zbiorowa: Za + Krzysztofa w rocznicę śmierci. Za + Ryszarda NATANEK – od rodziny Wazików z Krakowa. Za + Waldemara FRĄCEK w dniu urodzin. Za ++ rodziców Jana i Genowefę SKWARZYŃSKICH, Albinę i Romana SZMIDT, ++ braci Gintra ŻYŁĘ, Gerharda i Piotra SZMIDT, + siostrę Krystynę WOLANIN, bratową Jadwigę ŻYŁA, + Janusza RONOWICZ, ++ siostrzeńców Krystynę SZCZEPANIAK, Irenę SMOTER, Andrzeja GRZMOTA, ++ dziadków i dusze czyśćcu cierpiące
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Sobota – 16 listopada
8:00 1. Za + Ritę WOLLNY (3)
2. Do Bożego Miłosierdzia za żyjących i ++ czcicieli Bożego Miłosierdzia
Roczek: Dominik ŚWITALIK
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Sakrament Pokuty
18:00 1. Za + męża Andrzeja KOSIŃSKIEGO, ++ rodziców, teściów, + siostrę Teresę i ++ z pokrewieństwa z obu stron
2. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli ZAKRZEWSKIEJ z okazji 70 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i za + męża Henryka ZAKRZEWSKIEGO, ++ Emilia i Różę MAŃKA /TD/
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 listopada
7:30 1. Za + męża Herberta POLAK w dniu urodzin
2. Za + Krystiana KOZAŁA
9:30 Za + ojca Rajmunda w rocznicę śmierci, + mamę Emilię, siostrę Erykę, ++ dziadków z obu stron
11:30 Zbiorowa: Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla zamieszkałej w Niemczech Krystyny BECK z okazji 60 rocznicy urodzin. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Mikulczyckiej dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie dla Dominika z okazji 15 rocznicy urodzin. Za + Damiana SIKORSKIEGO. Za + Sandrę LISIŃSKĄ – od kuzynów Darka i Mirka Kawala z Czernej. Za + Józefa MAZUREK – od siostry Krystyny z synami. Za + Beatę MAŹNIK w 4 rocznicę śmierci, z prośba o zdrowie dla rodziców Agnieszki i Edwarda i całej rodziny
15:15 Nieszpory niedzielne
16:00 Za + Ritę WOLLNY (4)