Już po raz dziesiąty w wielu miastach Polski odbędzie się akcja modlitewna “Koronka na ulicach miast”. Jej celem jest głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu.

MIKULCZYCE: Plac Kroczka
Poniedziałek (28.09): godz. 15.00

“Koronka na ulicach miast” odbywa się rokrocznie 28 września, w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. s. Faustyny. Do akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może włączyć się każdy. Wystarczy w jednym z wyznaczonych miejsc indywidualnie lub grupowo odmówić tego dnia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Osoby, które nie mogą dołączyć do akcji fizycznie, zachęca się do łączności duchowej.

Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek w Polsce. Jest to wielkie świadectwo wiary o Bożym Miłosierdziu wspólne polskich i zagranicznych miast oraz parafii – przyznają koordynatorzy akcji. Trzykrotnie już o duchowej łączności w modlitwie zapewnił sam papież Franciszek.

Intencje modlitewne na rok 2020

W tym roku wierni modlić się będą za:

1.  Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje,
dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca,
do których przemawiać będą.  (Dz. 1521).
2. Za oddalenie pandemii koronawirusa
3. O pokój na świecie, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów
i pomoc w odbudowie ich domów!
4. Za Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących.
5. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Gdzie można dołączyć do modlitwy?

Modlitwa odbędzie się w poniedziałek, 28 września, godz. 15:00 na skrzyżowaniach ulic i placach kilkudziesięciu miast w Polsce i poza jej granicami. Z roku na rok modlących się przybywa, a do akcji dołączają kolejne miasta. W tym roku w “Koronce…” wezmą udział także wierni m.in. w Palestynie, Japonii, Australii, Nowym Jorku a nawet na Dominikanie. Swoją chęć modlitwy zgłaszają również szpitale. Pełną listę miejsc, w których można dołączyć do Koronki można znaleźć na stronie www.iskra.jezuici.pl