Uroczystość Rocznicy Poświęcenia
Kościoła Katedralnego w Gliwicach
16.05.2022

Inicjatorem budowy kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła był proboszcz gliwickiej parafii Wszystkich Świętych ks. Paweł Buchali. Świątynię wybudowano…

w stylu neogotyckim w latach 1896-1900. Konsekracji dokonał biskup wrocławski kardynał Jerzy Kopp. Kościół odrestaurowano po zniszczeniach wojennych w latach 1945-1946. Ustanawiając diecezję gliwicką w dniu 25 marca 1992 roku, papież Jan Paweł II podniósł kościół parafialny do godności katedry.

W dniu dzisiejszym pamiętajmy w naszych modlitwach o całej naszej Diecezji.