Zapraszamy wszystkich Parafian, członków grup parafialnych,
poczty sztandarowe na Uroczystą Mszę św. w intencji ks. Proboszcza z okazji 47 rocznicy urodzin
w poniedziałek (16.12.19) o godz. 17.00.