Zapraszamy wszystkich Parafian, członków grup parafialnych,
poczty sztandarowe na Uroczystą Mszę św. w intencji
ks. Proboszcza
z okazji kolejnej rocznicy urodzin
w środę (16.12.20) o godz. 17.00.