Biblio, ojczyzno moja…
Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek przeżyłem.
Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek kochałem.
Roman Brandstaetter

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako NIEDZIELA BIBLIJNA.

Rozpoczyna jednocześnie Tydzien Biblijny. Celem tego czasu jest zwrócenie naszej uwagi na moc Słowa Bożego, które może stać się drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia.

Biblia to Księgi Starego i Nowego Testamentu.

Stary i Nowy Testament tworzą razem Biblię (Pismo Święte).
Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg – Jahwe, oraz pisma proroków. Składa się z 46 ksiąg.

Nowy Testament obejmuje: Ewangelie, Dzieje Apostolskie oraz Apokalipsę. Składa się z 27 ksiąg. Przez wieki Biblia była natchnieniem dla artystów. Malarze, rzeźbiarze, kompozytorzy, twórcy literatury i filmu do dziś nawiązują do Pisma Świętego. Biblia, uważana dziś za księgę nad księgami powstawała przez 1500 lat.

Język Biblii:
Stary Testament został spisany po hebrajsku, aramejsku i grecku. Nowy Testament spisano w języku greckim. Niektóre fragmenty po aramejsku.

Tłumaczenia Biblii:
Pierwsze greckie tłumaczenie to Septuaginta (tłumaczenie siedemdziesięciu) – III – IV w. pne. Pierwsze łacińskie tłumaczenie to Wulgata – koniec IV w. n. e. przekład św. Hieronima. Polskie tłumaczenie Biblii to Biblia Jakuba Wujka. W latach sześćdziesiątych powstała Biblia Tysiąclecia – w Polsce  najbardziej popularna i najbardziej  poczytna – przez lata doczekała się juz kilku poprawionych wydań. Istnieją ponadto tłumaczenia Biblii: Poznańska, Biblia bpa Romaniuka czy Edycja św. Pawła.

Jakie  miejsce zajmuje Biblia w życiu człowieka?
Na to podstawowe pytanie niejeden z nas nie umie udzielić odpowiedzi. Dlaczego tak się dzieje skoro z tą natchnioną Księgą spotykamy się już w najmłodszych latach naszego życia.
Wielu pewnie stwierdzi, że czytanie Biblii nie jest „na topie”. Trzeba się wówczas zastanowić co jest dla mnie ważniejsze: bycie trendy, tu i teraz ,czy zbawienie i życie wieczne. Aby czytać Pismo Święte trzeba zrozumieć jakie jest jego przesłanie. Na kartkach Biblii należy  dostrzec Boga wychodzącego z miłością ku  człowiekowi,  ku każdemu z nas. Najtrudniejszym zadaniem jest oddania się Mu całym sercem. Należy pójść drogą Bożą, przyłączyć się  do duchowej pielgrzymki, aby znaleźć w niej wsparcie i wyznaczyć własną drogę pielgrzymowania. Jeżeli będziemy żyli zgodnie z Świętą Księgą będzie ona siłą do przemiany naszego życia. Zwłaszcza ludzie młodzi powinni poszukiwać odpowiedzi, na stawiane sobie pytania, w Biblii. Pomoże im to odkryć ich własną drogę i nie pozwoli zagubić się w dzisiejszym świecie.
Pamiętajmy, że bez Biblii nie można zrozumieć otaczającego nas świata, nie można zrozumieć  samego siebie…