Święto Miłosierdzia obchodzone
jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

Zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w niedzielę (08.04) o godz. 15.00

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dzienniczek św. Faustyny: 699).