W dniu 14. września bieżącego roku nasz parafianin – Pan Wiktor Grychnik został odznaczony medalem “Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Nagroda ta przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla propagowania idei misji i ewangelizacji wśród bliźnich.

Panu Wiktorowi serdecznie gratulujemy!