Św. Krzysztof to największy orędownik podróżujących i kierowców.

Zapraszamy wszystkich użytkowników dróg, także pieszych do wspólnej modlitwy w niedzielę (26.07), w intencji podróżujących i kierowców, abyśmy zawsze mogli bezpieczenie dotrzeć do celu naszych podróży. Po każdej Mszy św. na parkingu przy plebanii błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów.

W dzień jego liturgicznego wspomnienia, polecamy modlitwę o dobrą i bezpieczną wakacyjną podróż:

Modlitwa o opiekę na drogach

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.