Wybierz szczególnego obrońcę i orędownika! Niech Św. Michał Archanioł strzeże przed wszelkimi pokusami, a w godzinie śmierci zaprowadził do wiecznej ojczyzny!

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła,
święty Michale Archaniele, oto ja,
chociaż bardzo niegodny Twego oblicza,
jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym
wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,
staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża
i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich,
których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie
szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie,
abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim,
głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość,
a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy
i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. 
Amen