Rekonstrukcja neogotyckiego ołtarza
z pierwotnego wystroju kościoła
(1896 rok)
na podstawie dokumentacji fotograficznej.

Przed laty stary ołtarza z naszego kościoła uległ zniszczeniu, został wtedy zastąpiony obecnym tryptykiem. W tym roku zostały podjęte starania aby przywrócić pierwotny wygląd prezbiterium naszego kościoła.

Wykonawcą ołtarza jest: pracowania stolarska “U Salezjan” w Oświęcimiu (pracowania ta, wykonywała już dla naszego kościoła: ołtarz posoborowy, sedilia, ambonę)

Zobacz projekt ołtarza: kliknij

Wszystkim Ofiarodawcom i Darczyńcom dziękujemy
za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszej świątyni.

Wpłat na dokończenie inwestycji można dokonywać na numer konta:

PEKAO O. w Zabrzu: 86 1240 4849 1111 0010 3468 3533

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca
ul. Mariacka 1, 41-807 Zabrze