św. Augustynśw. WawrzyniecKonserwacja techniczna
i estetyczna dwóch zabytkowych rzeźb:
św. Wawrzyńca
i św. Augustyna.

Pracę wykonał dyplomowany konserwator dzieł sztuki.

Czas trwania prac: luty-lipiec 2019.

HISTORIA ZABYTKU:

Figury pochodzą z ołtarza głównego obecnego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Mikulczycach. Neogotycki ołtarz został wykonany do pierwotnego wystroju kościoła przez wrocławski zakład stolarstwa artystycznego – Carl Buhl – Kunst Tischlerei, Breslau. Fundatorem ołtarza był kupiec A. Achmidt. Przypuszczalnie było to w 1894 roku. Ołtarz ten został rozebrany w 1972 roku i nie zachował się do czasów obecnych. Pierwotnie figura św. Wawrzyńca, jako patrona parafii, usytuowana była w zwieńczeniu ołtarza (na szczycie), a na niższym poziomie, symetrycznie po bokach znajdowały się figury św. Augustyna (po lewej) i zaginiona figura św. Antoniego (po prawej).

HISTORIA KONSERWACJI:

Pomimo, iż rzeźby poddawane były w przeszłości dwukrotnie przemalowaniu i reperacji nie jest znana żadna dokumentacja konserwatorska.

OPIS, ANALIZA FORMY, TREŚCI I FUNKCJI:

Rzeźby pełnoplastyczne, wolnostojące. Przedstawienia świętych wykonane z drewna liściastego, metodą odejmowania. Figury wykonane z drewna klejonego z paru mniejszych fragmentów. Święci odziani w stroje kapłańskie stosowne do pełnionych w Kościele funkcji. Przedstawienia wzbogacone atrybutami. Figura św. Wawrzyńca w prawej dłoni trzyma palmę męczeństwa, a w lewej ruszt. Postać św. Augustyna w lewej ręce dzierży pastorał, zaś prawym przedramieniem przytula księgę.

* * * * *

Dziękujemy RODZINOM z naszej parafii,
które sfinansowały renowację figur.

Osoby, które chciałby wspomóc finansowo budowę neogotyckiego ołtarza, dzięki któremu przywrócony zostanie pierwotny wystrój naszego prezbiterium, mogą to uczynić poprzez wpłatę na konto parafialne:
a

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca
ul. Mariacka 1, 41-807 Zabrze

PEKAO O. w Zabrzu: 86 1240 4849 1111 0010 3468 3533

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc i wsparcie materialne i duchowe na rzecz naszej świątyni.