8 maja 1896 roku Jego Eminencja kardynał Georg Kopp, arcybiskup konsekrował nasz kościół

Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za budowniczych naszej świątyni, za posługujących w naszej parafii kapłanów, za wszystkich zmarłych i żyjących Parafian.

Konsekracja kościoła. Co to znaczy?

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni:

  • dzień jej patrona: to odpowiedniki naszych imienin – w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona – ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych – na najbliższą niedzielę)
  • rocznica jej poświęcenia: jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.