UWAGA!!!
związku z obecną sytuacją epidemiologiczną
nie prowadzimy narazie spotkań przygotowujących
do Sakramentu Bierzmowania dla obecnych klas 8.

O zapisach poinformujemy w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco: kliknij (parafialna strona na Facebooku)

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

– Katechizm Kościoła Katolickiego 1316-1317

Poniższe informacje dotyczące Sakramentu Bierzmowania w przyszłym roku zostaną wkrótce uaktualnione.

I. Informacje wprowadzające:

 1. Sakrament Bierzmowania, podobnie jak chrzest i kapłaństwo, przyjmowany jest raz w życiu. Sakrament ten przyjmiemy z rąk Księdza Biskupa na Uroczystej Mszy Świętej w dniu: 29.04.2020 (środa) o godz. 16.00 w kościele św. Teresy w Zabrzu Mikulczycach. [daty prób będą podane dwa tygodnie przed uroczystością].
 2. Przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata (obejmuje uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej) i odbywa się w parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.
 3. Bierzmowanie powinna przyjąć młodzież dojrzała. Obowiązkowa dla kandydatów do Bierzmowania jest katecheza szkolna i parafialna.

II. Informacje dla osób przygotowujących do Bierzmowania w 2020 roku (uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej):

 1. Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu:
  • wypełniona ankieta (kandydaci otrzymają ankietę na pierwszym spotkaniu);
  • metryka chrztu kandydata do bierzmowania (dot. osób ochrzczonych poza parafią);
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej;
  • zaświadczenie od świadka bierzmowania z parafii zamieszkania (formularz można pobrać po każdym spotkaniu);

  Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy oddać na spotkaniu lub w kancelarii do 01.12.2019.

 2. Wymagania wobec kandydatów do bierzmowania:Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:
  • uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę i święto nakazane;
  • regularnie przystępować do sakramentu pokuty;
  • regularnie brać udział w spotkaniach przygotowujących kandydatów do bierzmowania [spotkania odbywać się będą raz na dwa tygodnie]
   • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), Mszach św. roratnich (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post) i nabożeństwach majowych;
   • regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej.

  Wszystkie powyższe wymagania będą szczegółowo omówione na spotkaniach przygotowujących do bierzmowania oraz muszą być potwierdzone w Indeksie dla Bierzmowańców.

 3. Zgodnie z Kan. 893 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez kandydata do bierzmowania,
  • ukończył 16 rok życia,
  • jest praktykującym katolikiem,
  • przyjął sakrament bierzmowania i sakrament Eucharystii,
  • prowadzi życie zgodne z wiarą,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (np. życie w związku niesakramentalnym),
  • w przypadku uczniów szkół średnich brak uczestnictwa w katechezie wyklucza z godności świadka bierzmowania,
  • poza tym, każdy kandydat do przyjęcia tej godności musi posiadać zaświadczenie z parafii zamieszkania o dopuszczeniu do tej godności.
   • UWAGA: Świadkiem bierzmowania nie mogą być rodzice!!!

III. Informacje dla dorosłych kandydatów do bierzmowania:

 1. Wszystkie osoby które ukończyły 18 rok życia, a z różnych przyczyn nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania, jednak chciałyby to uczynić prosimy o kontakt mailowy po adresem: lsowawrzyniec@gmail.com
  W mailu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania (dokładny adres) lub o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.09.2019 roku.
 3. Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu:
  • patrz: pkt II/1
  • osoby uczące się w szkole średniej: zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii / osoby które ukończyły już naukę: świadectwo ukończenia lekcji religii ze szkoły średniej
  • ankieta zostanie przesłana drogą mailową

IV. Informacje dla uczniów klas 7 Szkoły Podstawowej:

 1. Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu:
  • Na tym etapie przygotowania do bierzmowania nie są wymagana żadne dokumenty z wyjątkiem Indeksu, który można nabyć w zakrystii od połowy września.
 2. Wymagania wobec kandydatów do bierzmowania:
  Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:

  • uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę i święto nakazane;
  • regularnie przystępować do sakramentu pokuty;
  • regularnie brać udział w spotkaniach przygotowujących kandydatów do bierzmowania [spotkania odbywać się w wyznaczonym terminie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu]
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), Mszach św. roratnich (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post) i nabożeństwach majowych;
  • regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej.

  Wszystkie powyższe wymagania muszą być potwierdzone w Indeksie dla Bierzmowańców.

V. Polecamy także materiały multimedialne, które pomogą zrozumieć istotę tego sakramentu: