Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

– Katechizm Kościoła Katolickiego (1213)

Praktyczne informacje:

 1. Sakrament Chrztu Świętego w sposób uroczysty (czyli na Mszy św.) udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 11.30. Istnieje także możliwość udzielanie Sakramentu Chrztu Świętego w innym terminie – kontakt z kancelarią parafialną.
 2. Nauka przedchrzcielna odbywa się raz w miesiącu, w sobotę przed ostatnią niedzielą miesiąc o godz. 17.00 na plebanii. /w czasie pandemii nauki przedchrzcielne zostają zawieszone do odwołania/
 3. Dzieci do przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii. Należy ze sobą posiadać:
  • wypełnioną ankietę (można pobrać w kancelarii parafialnej);
  • akt urodzenia dziecka;
  • zaświadczenia od Rodziców Chrzestnych z parafii w której obecnie mieszkają dopuszczające ich do godności chrzestnych;
  • w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, a chcą ochrzcić dziecko w naszym kościele przynoszą ze swojej parafii tzw. przekaz chrztu.
 4. Zgodnie z Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez rodziców dziecka,
  • ukończył 16 rok życia,
  • jest praktykującym katolikiem,
  • przyjął sakrament bierzmowania i sakrament Eucharystii,
  • prowadzi życie zgodne z wiarą,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (np. życie w związku niesakramentalnym).
  • Poza tym, każdy kandydat do przyjęcia tej godności musi posiadać zezwolenie ze swojej parafii dopuszczające do tej godności.
  • W przypadku uczniów szkół średnich brak uczestnictwa w katechezie wyklucza z godności chrzestnego.
 5. Zgłaszając chrzest, rodzice składają dobrowolna ofiarę na potrzeby Kościoła.
 6. Rodzice (jeżeli nie mają przeszkód) i chrzestni przystępują przed chrztem do Sakramentu Pokuty.
 7. Rodzice lub chrzestni przygotowują: nową świecę oraz białą szatę chrzcielną dla dziecka.
 8. W rocznicę chrztu (tzw. roczek) rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem mogą uczestniczyć w Eucharystii rocznicowej, na której dziecko otrzymuje specjalne błogosławieństwo na dalsze lata życia – chętnych prosimy zgłaszać w kancelarii w godzinach jej urzędowania.

Polecamy także materiały multimedialne, które wprowadzają w atmosferę tego sakramentu – początku drogi z Panem Bogiem:

 

Więcej informacji można uzyskać czytając Instrukcję Episkopatu Polski