Ofiarowanie PańskieŚwięto Ofiarowania Pańskiego
przypada czterdziestego dnia
po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania
przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Zapraszamy na Mszę św. w czwartek o godz. 8.00 i 18.00.

Tradycyjnie dzień ten nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami.

Od 1997 r. w tym dniu Kościół obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich.

W tym dniu w czasie każdej Mszy św. poświęcenie gromnic.
Gromnice będzie można nabyć przed każdą Mszą św.,
w przedsionku kościoła. Rozprowadzać je będą Dzieci Maryi
– dochód będzie przeznaczony na całoroczną działalność tej Wspólnoty.