W sobotę (29.09) obchodzimy Święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 8.00, a po Mszy św. na nabożeństwo ku czci św. Archaniołów.

Św. Michał Archanioł jest patronem: Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

Św. Gabriel Archanioł jest patronem: telegrafu, telefonu, radia i telewizji; dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców.

Św. Rafał Archanioł jest patronem: aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.