Wieczorem w Wielki Czwartek odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Pachalne. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa.

  • 15.00 – 17.00: Sakrament Pokuty
  • 18.00: MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
  • 19.30 – 20.30: Adoracja w Ciemnicy