“Wielkim skarbem Kościoła są ludzie,
których spotykamy w naszych parafiach”
(Ks. Bogdan Żurek)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w życiu naszych Parafialnych Wspólnot:

  • dziewczyny do Wspólnoty Dzieci Maryi – chętnych prosimy o kontakt z ks. Adrianem / pierwsze spotkanie w sobotę (15.02) o godz. 9.30 w salce na plebanii;
  • chłopców do Ministrantów – – chętnych prosimy o kontakt z ks. Adrianem / pierwsze spotkanie w sobotę (15.02) o godz. 9.00 w salce na plebanii; [film / strona LSO]
  • rodziców do Róży Rodziców – chętnych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem;
  • żony do Róży Żon – chętnych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem;
  • kobiety i mężczyzn do Róży Różańcowej żeńskiej i męskiej oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci – chętnych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.