„Mimo zamkniętych drzwi,
Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich:
Pokój wam” (J 20,26).

Drodzy Parafianie,

Już po raz drugi przeżywamy dziwne święta Wielkiej Nocy. Przeżywamy je zamknięci w domach, może samotnie albo w wąskim gronie najbliższych, często w innym miejscu niż planowaliśmy.

W tym kontekście słowa z Ewangelii wg św. Jana, przytoczone wyżej, stają się dla nas prawdziwą Dobrą Nowiną. Jezus ma moc przyjść do nas mimo zamkniętych drzwi – mimo zamkniętych drzwi naszych domów, ograniczeń w kościołach czy serc sparaliżowanych lękiem, bo przecież nie tego żeśmy się spodziewali…

On jest Zwycięzcą śmierci, Panem wszechświata i historii, jest Księciem pokoju pragnącym ten pokój dać i nam, w końcu jest też naszym Bratem i Bogiem z nami.

Życzymy Wam, żebyście w Waszych „wieczernikach” mogli się w te święta z Nim spotkać – prawdziwie, głęboko, zaskakująco, wyjątkowo,

Duszpasterze