W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

Aby Nowonarodzony Chrystus
obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, ci już martwe;
niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym wszystkim Parafianom, życzą:

ks. proboszcz Jerzy Faszczewski, ks. Adrian Kaszowski, ks. Gerard Wenzel